Hankekehityssalkku

Hankekehityssalkku

Toivolla on rakenteilla ja/tai sopimusvaiheessa noin 1 400 asuntoa, mikä vastaa yli 55 000 neliömetrin pinta-alaa ja käyvällä arvolla mitattuna noin 286 miljoonaa euroa1). Käynnissä ja valmisteilla olevat kiinteistökehityshankkeet sijaitsevat Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.1)

Arvio 28.5.2021 rakenteilla tai sopimuksissa olevien sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta olettaen, että arvioidut kohteet olisivat valmiina.

null
Rakenteilla olevia asuntoja 361 kappaletta (31.3.2021) 
Pinta-ala: 14 661 m2
Arvioitu arvo: 62 MEUR

null
Sopimuksissa 1 088 asunnon rakentamisen mahdollistavat tontit (31.3.2021)
Pinta-ala: 40 824 m2 
Arvo: 232,4 MEUR

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

navigate_next

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

navigate_next