Hankekehityssalkku

Hankekehityssalkku

Toivolla on rakenteilla ja/tai sopimusvaiheessa noin 2000 asuntoa, mikä vastaa yli 80 000 neliömetrin pinta-alaa ja käyvällä arvolla mitattuna noin 430 miljoonaa euroa1). Käynnissä ja valmisteilla olevat kiinteistökehityshankkeet sijaitsevat Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.1)

1)Arvio 31.12.2021 rakenteilla tai sopimuksissa olevien sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta olettaen, että arvioidut kohteet olisivat valmiina.

null
Rakenteilla olevia asuntoja 753 kappaletta (31.12.2021)
Pinta-ala: 31 626 m2

null
Sopimuksissa 1 232 asunnon rakentamisen mahdollistavat tontit (31.12.2021)
Pinta-ala: 51 744 m2

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme