Liiketoimintamalli

Kehitä, rakenna ja omista -liiketoimintamalli

Toivon liiketoimintamalli kattaa koko asuinkiinteistön elinkaaren alusta loppuun. Liiketoimintamallissa ensimmäisessä vaiheessa yhtiö toimii tonttien kehittäjänä, seuraavassa vaiheessa talonrakentajana ja viimeisessä vaiheessa asuntojen omistajana. Toivo ottaa koko tästä elinkaaresta kehityskatteen, rakennuskatteen ja omistuskatteen. Toivon liiketoiminnan tulos koostuu siis kolmesta kokonaisuudesta.

Tonttien kehittäjä

Ensimmäisessä vaiheessa Toivo toimii tonttien kehittäjänä. Toivo etsii strategian mukaisia tontteja Helsingin, Tampereen ja Turun alueelta. Toivo kehittää suurimman osan asemakaavoistaan itse. Kehitysvaiheessa Toivo analysoi markkinaa ja tekee tutkimusta. Tärkeimpänä kehitysvaiheen osana on valikoitujen hankkeiden matemaattinen ohjaus. Tonttien kehitysvaiheesta yhtiö saa kehityskatteen.

Talojen rakentaja

Toisessa vaiheessa Toivo toimii talojen rakentajana. Toivo rakentaa itse kehittämilleen tonteille asuntoja. Asunnot rakennetaan Toivon oman asuinkonseptin mukaan. Rakentamisen ensimmäinen vaihe on rakennusluvan hakeminen. Toinen vaihe rakentaminen. Talojen rakentamisvaiheesta yhtiö saa rakentamiskatteen.

Asuntojen omistaja

Kolmannessa vaiheessa Toivo toimii itse kehittämien ja rakentamien asuntojen omistajana. Toivo vuokraa ja manageraa omat asuntonsa Asuntomestareiden toimesta. Toivon kiinteistöissä ei ole vuokravälittäjiä ja isännöitsijöitä. Asuntojen omistusvaiheesta yhtiö saa omistuskatteen.

Kehityskate, rakentamiskate ja omistuskate muodostavat Toivon kokonaiskatteen.

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme