Liiketoimintamalli

Uniikki ”hankekehitä ja pidä” -liiketoimintamalli

Toivon liiketoimintamalli on yhtiön johdon näkemyksen mukaan Suomen markkinalla ainutlaatuinen. Liiketoiminta kattaa koko arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen.

Liiketoiminta jakautuu kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen. Kiinteistökehitys sisältää hankekehityksen, suunnittelun ja rakennuttamisen. Kiinteistöjen omistamiseen kuuluu omistaminen ja vuokraus sekä lisäpalvelut. Toivon liiketoimintamalli mahdollistaa laajan arvonmuodostuksen verrattuna perinteiseen kiinteistösijoittajan liiketoimintamalliin.

Kiinteistökehitysliiketoiminnassa Toivon tavoitteena on matala omakustannehinta. Kiinteistökehitystoiminnan avulla yhtiö pystyy vaikuttamaan omistamiinsa kohteisiin, vastaamaan markkinatrendeihin ja saamaan tätä kautta optimaaliset kohteet pitkäaikaista omistamista varten.

Kiinteistöjen omistamisessa yhtiön tavoitteena on korkea käyttöaste ja optimoidut hoitokulut. Tehokkaan kiinteistöportfolion kehittämisen ja omistamisen ansiosta kiinteistöjen vuokraamisesta saatava pääoma sekä mahdolliset tulevaisuuden arvonnousut pystytään palauttamaan tehokkaasti kiinteistökehitykseen. Lisäksi kiinteistöjen omistamisen ja vuokraamisen kautta Toivo saa jatkuvaa palautetta siitä millaisia, minkäkokoisia ja mille sijainneille kiinteistökohteita markkinalla halutaan. Olemalla lähellä asiakasta Toivo kykenee tekemään kiinteistökehityskohteissa oikeita valintoja ja optimoimaan kiinteistökehityskohteensa markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Tämä näkyy Toivon johdon näkemyksen mukaan korkeana käyttöasteena kiinteistöjen omistamisessa myöhemmässä vaiheessa.

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

navigate_next

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

navigate_next