Vastuullisuus

Vastuullisuus on erottamaton osa Toivon liiketoimintaa

Vastuullisuus on yksi Toivon tärkeimmistä arvoista sekä erottamaton osa Toivon liiketoimintaa.

Toivon toiminnan pääperiaatteena on käyttää energiaa ja luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti tinkimättä kuitenkaan kiinteistöjen ja asumisen laadusta. Toivo ottaa liiketoiminnassaan huomioon valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kaikkiin hankkeissa mukana oleviin osapuoliin. Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat huomioidaan liiketoiminnassa koko hankkeen elinkaaren ajan.

Toivon liiketoiminnan kannalta sen merkittävin ympäristövaikutus on kiinteistöjen rakennuttaminen ja niiden energiatehokkuus kiinteistöjen elinkaaren aikana. Toivo on laatinut kehitysohjelman, jonka avulla yhtiön kaikki uudet kiinteistöt kuuluvat A-energialuokkaan.

Vastuullisuus näkyy vahvasti myös Toivon työyhteisössä ja henkilöstön hyvinvoinnin huomioimisessa. Toivo pyrkii panostamaan yrittäjähenkiseen kulttuuriin, jossa jokainen henkilöstön jäsen kokee olevansa tärkeä ja olennainen osa Toivon liiketoimintaa. Toivolle on tärkeää matala hierarkia nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi sekä henkilöstön jatkuvan kehityksen tukeminen. Toivo pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen sekä toimimaan mahdollisimman tasapuolisena työnantajana kohdellen henkilöstöään ja muita sidosryhmiä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.