Raportit ja esitykset

Raportit ja esitykset

2024

Liiketoimintakatsaus Q1 add

2023

Vuosikertomus add

Tilinpäätöstiedote Q4 add

Liiketoimintakatsaus Q3 add

Liiketoimintakatsaus Q1 add

2022

Vuosikertomus add

Liiketoimintakatsaus Q3 add

Pörssisijoittajan viikko 12.9.2022 add

Green Finance Framework -raportti add

Moody's ESG Solution -raportti add

Sijoittajaesitys (englanniksi) add

2021

Vuosikertomus add