Listautuminen

Toivo Group Oyj:n First North -listautumisanti

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, joka on keskittynyt kiinteistökehitykseen ja kiinteistöjen pitkäaikaiseen omistamiseen. Toivo on julkistanut suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannin merkintäaika alkaa 31.5.2021.

Toivo Group Oyj:n yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat keskeytetään 

Katso yhtiöesittelyn 31.5. tallenne

Toivon vahvuudet sijoituskohteena

”Toivo tekee koteja tavallisille suomalaisille ihmisille turvasatamaksi elämän myrskyihin ja mahdollisuuksiin. Haluamme olla inhimillinen vuokranantaja. Pyrimme sujuvoittamaan ja parantamaan asiakkaidemme arkea tarjoamalla kohtuuhintaisia, houkuttelevia asuntoja hyvillä sijainneilla. Arvoketjumme perustuu ajatukselle, että asiakaskokemuksemme tulee olla parempi, inhimillisempi ja asiakaskeskeisempi. Tule meille yhtiökumppaniksi. Tehdään yhdessä Suomen upeimpia koteja – ympäristöarvot huomioiden.”

Markus Myllymäki
Toimitusjohtaja

Tietoa Toivo Group Oyj:n First North -listautumisannista

Toivo Group Oyj:n (”Toivo” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti (”Listautumisanti”) on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 31.5.2021. Listautumisanti ylimerkittiin, minkä vuoksi Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö- ja henkilöstöannin merkintäajan 7.6.2021 klo 16:00 ja instituutioannin merkintäajan 9.6.2021 klo 12:00. Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin toteuttamisesta 9.6.2021.

Listautumisannissa Toivo laski liikkeeseen yhteensä 6 232 920 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet"), mikä vastaa noin 12,0 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen.
Listautumisannissa toteutunut allokaatio:

  • Yleisöanti: 1 250 000 Tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa

  • Instituutioanti: 4 428 389 Tarjottavaa osaketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti

  • Henkilöstöanti: 554 531 Tarjottavaa osaketta Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisöannissa ja instituutioannissa 2,10 euroa Tarjottavalta osakkeelta, ja henkilöstöannissa 1,89 euroa Tarjottavalta osakkeelta, mikä vastaa noin 111 miljoonan euron markkina-arvoa Toivolle välittömästi Listautumisannin jälkeen.

Yhtiö keräsi Listautumisannissa noin 13,0 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousi 52 151 288 osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 1 500 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa ja henkilöstöannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.6.2021. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 28.6.2021.

Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 11.6.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000496716 ja kaupankäyntitunnus on TOIVO.

Yhtiö on antanut Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle (”Danske Bank”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption, joka oikeuttaa Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään suunnatussa annissa Listautumisannin merkintähinnalla enintään 934 938 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 11.6.2021 ja 10.7.2021 välinen ajanjakso) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa 1,8 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut 180 päivän pituiseen osakkeiden luovutusrajoitukseen. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöantiin osallistuvat Toivon nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 360 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia yleisösijoittajien, ankkurisijoittajien ja muiden instituutioiden sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Toivoon. Listautumisantimme onnistui erinomaisesti – listautuminen ja osakeannilla keräämämme varat tukevat meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa. Uskomme vahvasti, että tavalliset suomalaiset tarvitsevat kohtuuhintaisia ja houkuttelevia koteja hyvillä sijainneilla. Haluamme vastuullisena ja pitkäjänteisenä omistajana tuottaa heille paremman, inhimillisemmän ja asiakaskeskeisemmän asukaskokemuksen. Pyrimme aina yhdistämään parhaan rakennusteknisen ratkaisun ja käyttäjäkokemuksen – ympäristöarvot huomioiden. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa ainutlaatuisella ”hankekehitä ja pidä” -liiketoimintamallillamme. Toivotan uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi yhtiökumppaneiksemme! Tehdään yhdessä Suomen upeimpia koteja.”

Neuvonantajat

Danske Bank toimi Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Bird & Bird Asianajotoimisto Oy toimi Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimi pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana listautumisen yhteydessä. IR Partners Oy toimi Yhtiön viestintäneuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa 31.5.2021
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 7.6.2021
Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäajat päättyvät 8.6.2021 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy
10.6.2021
Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan (arvio) 10.6.2021
Yleisöannissa ja henkilöstöannissa tarjottavat osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille (arvio) 11.6.2021
Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan (arvio) 11.6.2021
Instituutioannissa tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland kautta (arvio) 15.6.2021

Tiedotteet