Osaketieto

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Osakkeenomistajan tulee tehdä liputusilmoitus yhtiölle ja Finanssivalvonnalle käyttämällä Finanssivalvonnan sivuilta löytyvää liputusilmoituslomaketta.

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse Toivon Groupin seuraaville henkilöille:

  • markus.myllymaki@toivo.fi
  • lauri.rekola@toivo.fi

Toivo Groupin vastaanottamat liputusilmoitukset