Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Toivon strategiana on kehittää toimialan megatrendeihin vastaavia Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen yhtiön asiakkaille.

Toivon pitkän aikavälin strategian kulmakivet:

Vahva kehitysmarginaali add

Toivon hankkeiden tulee saavuttaa vahva kehitysvoitto1), joka pohjautuu itsenäisen arvioitsijan arvioon. Yhtiön toimintahistorian aikana keskimääräinen kehitysmarginaali2) valmiina olevissa asuinkiinteistöissä on 28 prosenttia3).

1)=Kehitysvoitto lasketaan keskeneräisen kohteen osalta vähentämällä arviokirjan mukaisesta valmiin kohteen käyvästä arvosta sen arvioidut rakennuskustannukset, ja valmiin kohteen osalta vähentämällä kiinteistöjen arviokirjan mukaisesta käyvästä arvosta kohteen toteutuneet rakennuskustannukset.

2)=Kehitysmarginaali lasketaan jakamalla kehitysvoitto rakennuskustannuksilla.

3)=Historiallinen keskimääräinen kehitysmarginaali yhtiön 31.3.2021 omistamissa valmistuneissa asuinkiinteistöissä laskettuna toteutuneen kehitysvoiton ja rakennuskustannusten suhteena.

Vakaa ja houkutteleva tuotto add

Valmiiden asuntojen tulee tuottaa houkutteleva tuotto ja tarjota vahva pitkän aikavälin mahdollisuus kannattavaan vuokraukseen. Yhtiön valmiiden asuinhuoneistojen keskimääräinen nettovuokratuotto on 31.3.2021 6,4 prosenttia4).

4)= Keskimääräinen nettovuokratuotto Yhtiön 31.3.2021 omistamissa valmistuneissa vuokra-asunnoissa laskettuna kohteiden nettovuokratuoton ja investointikustannuksen suhteena.

Pitkäaikainen omistajuus add

Toivo on valmis omistamaan kiinteistön lähtökohtaisesti seuraavat viisikymmentä vuotta, minkä vuoksi liiketoiminnassa tehtyjen valintojen ja ratkaisujen sekä muun muassa kiinteistöjen sijaintien on mahdollistettava pitkän aikavälin omistajuus.

Toivo-konsepti add

Yhtiö kehittää hankkeitaan hyödyntämällä Toivon omaa asuinkiinteistöjen konseptia.

Kehitys, jossa painopiste on megatrendeissä add

Toivon hankkeet ovat linjassa toimialan megatrendien kanssa ja vastaavat niihin hyvin. Toivon johto näkee nykyisiksi megatrendeiksi kasvukeskusten nettomuuton, kaupungistumisen, pienten kotitalouksien määrän suhteellisen kasvun, ikääntymisen sekä vapaa-ajan merkityksen kasvamisen. Yhtiö pyrkii hankkeissaan vastaamaan näihin megatrendeihin keskittymällä strategiassaan uusiin, pieniin ja tehokkaisiin kohtuuhintaisiin asuntoihin Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.

Korkeampi lisäarvo asiakkaille add

Toivo pyrkii luomaan kohteillaan lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön johdon arvion mukaan asiakkaat vertailevat päätöksiä tehdessään muun muassa kohteen hintaa, sijaintia, toiminnallisuutta, tilaratkaisuja, käytettävyyttä sekä asunnosta saatavaa yleiskuvaa ja -tunnelmaa. Toivo pyrkii kokonaisvaltaisilla ratkaisuillaan saamaan asiakkaansa viihtymään kohteissaan.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 500 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä;

  • Toivon osakekohtaista pitkäaikaista nettovarallisuutta (NAV/osake) kasvatetaan merkittävästi vuosittain; ja

  • Luototusaste (LTV) on alle 60 %.

Toivo ei tule maksamaan osinkoa seuraavina vuosina tai osinkojen määrä tulee olemaan matala, sillä mahdollinen liiketoiminnan voitto tullaan sijoittamaan Toivon kasvun jatkumisen tukemiseen.

Markkinat

Tutustu tarkemmin markkinatrendeihin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin