Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Toivo on operoinut vuosina 2019–2023 kehitä, rakenna ja omista -liiketoimintamallilla keskittyen vain asuntoihin.

Toivo on havainnut että:

 • Kehittämisvaiheen tyypillinen kesto on 2–4 vuotta. Vaihe sitoo omaa pääomaa noin 0–5 prosenttia hankkeen kokonaisarvosta. Oman pääoman tuotto kehittämisessä on 0–50 prosenttia.

 • Rakentamisvaiheen tyypillinen kesto on 1 vuosi. Vaihe sitoo omaa pääomaa noin 20–50 prosenttia hankkeen kokonaisarvosta. Oman pääoman tuotto rakentamisessa on 20–50 prosenttia.

 • Omistamisvaiheen tyypillinen kesto on yli 50 vuotta. Vaihe sitoo omaa pääomaa noin 40 prosenttia hankkeen kokonaisarvosta. Oman pääoman tuotto omistamisessa on 5–10 prosenttia.

 • Myyntivaiheessa yhtiö vapauttaa omistusvaiheesa olevista kiinteistöistä pääomia kehittämiseen ja rakentamiseen.

Toivo on lisännyt strategiaansa myyntivaiheen, jossa on kyse omien pääomien käytön tehostamisesta ja uudelleenkohdistamisesta tuottavimpiin vaiheisiin. Uusi strategia suojaa myös aiempaa paremmin myös korkomuutosten vaikutuksilta, koska ulkoisten velkojen suhde toiminnan volyymiin nähden laskee.

Strategia vuodesta 2024 alkaen

Asuntojen ja yhteiskuntakiinteistöjen kehittäminen, rakentaminen, omistaminen ja myyminen. Toivo omistaa ja rakentaa vain rakennuksia, jotka olemme itse kehittäneet ja suunnitelleet. Näin voimme vaikuttaa alusta asti parhaalla mahdollisella tavalla rakennusten tehokkuuteen, optimaaliseen laatuun, tuottavuuteen ja myytävyyteen.

Liiketoiminnan volyymi:

100 M € vuoden 2026 loppuun mennessä. Volyymi käsittää sekä suoraan muille rakennettavat ja liikevaihdossa näkyvät projektit, sekä omaan taseeseen suoraan tehtävät investoinnit, joista osa myydään myöhemmin.

Volyymin Tavoitejako:

 • N. 50 % omaan taseeseen vapaarahoitteiseen vuokrakäyttöön.

 • N. 50 % suoraan loppukäyttäjille myytäväksi

Myynnit:

Omaan taseeseen rakennettavasta tuotannosta pääosa myydään jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa

Asuntojen kriteeristö:

 • Vain Pk-seutu, Turku ja Tampere

 • Energialuokka A

 • Tavallisia kerrostaloja ja rivitaloja

 • Toivon konseptilla ja liiketoimintamallilla

Yhteiskuntakiinteistöjen kriteeristö:

 • Vain pitkiä yli 10-vuoden vuokrasopimuksia

 • Toimialan parhaille vuokralaisille

 • Toivon rakennusteknisesti osaamia kohteita

 • Toivon konseptilla ja liiketoimintamallilla

Taloudelliset tavoitteet 2024–2026

 • Osakekohtaista pitkäaikaista nettovarallisuutta (NAV/osake) kasvatetaan merkittävästi vuosittain.

 • Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksia 20 M € vuonna 2026.

 • Kehittämisessä ja rakentamisessa saavutetaan 100 M € vuosittainen volyymi (liikevaihto ja sijoitukset) vuoden 2026 loppuun mennessä (n. 63 M € vuonna 2023).

 • Omavaraisuusaste yli 40 %.

 • Osingonmaksussa huomioidaan yhtiön sijoitustarpeet ja taloudellinen asema.

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme