Markkina

Markkina

Toivo on kokonaisvaltainen asuin ja yhteiskuntakiinteistöjen kehittäjä ja aktiivinen omistaja, joka yhdistää aina parhaan sijainnin, rakennusteknisen ratkaisun ja käyttäjäkokemuksen – ympäristönäkökulmat huomioiden. Asunnoissa keskitymme pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.

Olemme laajentaneet toimintaamme yhteiskuntakiinteistöihin ja tarjoamme kiinteistöratkaisuja eri toimialoilla toimiville asiakkaille yhteiskuntakiinteistösektorilla. Ratkaisemme sekä julkisen sektorin (valtio, kunnat ja hyvinvointialueet) että yksityisten toimijoiden tilatarpeita tarjoamalla erilaisia joustavia ratkaisuja.

Asuntojen kysyntään vaikuttavat tekijät

Asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (lyhyt aikaväli)::

 • yleinen talouden kehitys
 • työpaikkojen määrä
 • työttömyysaste
 • yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen
 • korkotaso

Asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (pitkä aikaväli):

 • tilatarpeiden muutokset
 • väestönkasvu
 • muuttoliike
 • kestävä kehitys

Kiinteistökauppavolyymi Suomessa (mrd. €)

mrd. euroa

Markkinan kasvuajurit

 • Väestönkasvu painottuu suurimpiin kaupunkeihin

 • Vuokralla asuminen yleistyy

 • Yhteiskuntakiinteistöjen vakaa ja tasaisesti kasvava kysyntä

 • Pienten kotitalouksien määrä kasvaa

 • Suomen asuntokannan vanheneminen

Toivo pyrkii hankkeissaan vastaamaan markkinatrendeihin keskittymällä strategiassaan uusiin, pieniin ja tehokkaisiin kohtuuhintaisiin asuntoihin Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme