Hallinnointi

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta

Toivo Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan 1.9.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella kolmen suurimman tehtävän vastaanottavan osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Nimitystoimikunta valmistelee Toivon varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2024 hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset.

Kolme suurinta tehtävän vastaanottanutta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

  • Raatihuone Oy, edustajanaan Asko Myllymäki

  • Heuke Oy ja Urho Myllymäki, edustajanaan Urho Myllymäki

  • Nisico Oy ja Samuli Niemelä, edustajanaan Samuli Niemelä

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä kaikkien näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Siinä tapauksessa, että suurimman omistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia omistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistaja joukossa, elleivät toimikunnan muut jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Oikeus nimetä jäsen eronneen tilalle on annettava sille osakkeenomistajalle, joka kyseisenä ajankohtana on sellainen suurin osakkeenomistaja, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä toimikuntaan.

Sisäpiirin omistukset

Tutustu sisäpiirin omistuksiin

Osakkeenomistajat

Katso suurimpien osakkeenomistajien lista