Hallitus

Hallituksen jäsenet

Asko Myllymäki, s. 1968eMBA
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen. Toiminut yhtiössä vuodesta 2015.
Riippumaton yhtiöstä; riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Tausta add

Myllymäki on toiminut aiemmin Lehto Group Oyj:n kehitysjohtajana, toimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana sekä yrittäjänä Myllymäen Raudassa.

Myllymäki toimii hallituksen puheenjohtajana Asuntoruukki Oy:ssä, Kaselli Oy:ssä, Keskinäinen Kiinteistö Oy Sovionkatu 4-6:ssa, Kiinteistö Oy Lappasessa, Koy Raahen Pääväylässä, Koy Vatialan Veturissa, Markkinointi Sira Oy:ssä, Myllymäki Invest Oy:ssä, Mypel Oy:ssä, Raahen AK-kiinteistöt Oy:ssä ja Raatihuone Oy:ssä. Lisäksi Myllymäki toimii hallituksen jäsenenä Kiinteistö Oy Ylivieskan Arvokiinteistössä, Koy Vatialan Veturissa, Pohjolan Arvotalot Oy:ssä, Tekova Oy:ssä ja Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:ssä. Myllymäki toimii toimitusjohtajan sijaisena Kiinteistö Oy Raahen Marintiessä, Markkinointi Sira Oy:ssä ja Raahen AK-kiinteistöt Oy:ssä.

Osakkeet: 0 1)

1 Omistaa puolisonsa kanssa 45 % Raatihuone Oy:n osakkeista Myllymäki Invest Oy:n kautta. Raatihuone Oy omistaa 39 730 408 Toivon osaketta. 

Tomi Koivukoski, s. 1976Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen
Toiminut myös sijoittajana vuodesta 2017 alkaen
Riippumaton yhtiöstä; riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Tausta add

Koivukoski on aiemmin toiminut Lehto Group Oyj:n liiketoimintajohtajana ja yrittäjänä Rakennusliike Koivukoskessa. Koivukoski toimii hallituksen puheenjohtajana Parhaat Vuokrakodit Oy:ssä ja Tekova Oy:ssä, sekä hallituksen jäsenenä Kaselli Oy:ssä, Kiint. Oy Ilvesportissa, Kiint. Oy Ilvesvuorenkatu 7:ssä, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Ukkometsossa, Kiinteistö Oy Kelatien Porttissa, Kiinteistö Oy Marina Village 5:ssa, Kiinteistö Oy Sturenkatu 27:ssä, Kiinteistö Oy Vantaan Härkälenkki 7:ssä, Raatihuone Oy:ssä, Reinzen Oy:ssä, Ripula Oy:ssä ja Vallila-Invest Oy:ssä. Lisäksi hän toimii toimitusjohtajana Kiint. Oy Ilvesportissa, Kiint. Oy Ilvesvuorenkatu 7:ssä, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Ukkometsossa, Kiinteistö Oy Kelatien Portissa, Kiinteistö Oy Vantaan Härkälenkki 7:ssä ja Reinzen Oy:ssä.

Osakkeet: 01)

1*Omistaa puolisonsa kanssa 35 % Raatihuone Oy:n osakkeista Reinzen Oy:n kautta. Raatihuone Oy omistaa 39 730 408 Toivon osaketta. *

Petri Kärkkäinen, s. 1973Tradenomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tausta add

Kärkkäinen on Titanium Rahastoyhtiö Oy:n perustajaosakas ja on työskennellyt kyseisen yhtiön salkunhoitajana vuodesta 2010 sekä toimitusjohtajana vuosina 2009–2013. Lisäksi Kärkkäinen on toiminut E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy:n sijoitusjohtajana ja eQ Pankki Oy:n salkunhoitajana. Kärkkäinen on toiminut Titanium Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014.

Harri Tahkola, s. 1972Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tausta add

Aiemmin Tahkola on työskennellyt Talenom Oyj:n toimitusjohtajana. Tahkola on hallituksen puheenjohtaja Ducap Oy:ssä, Omago Oy:ssä, Pitomaalaus Group Oy:ssä, Talenom Oyj:ssä ja Tukkunet Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä, Citinvest Oy:ssä, Hecap Oy:ssä, Hemmo Capital Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Paiturinhallissa.

Nimitystoimikunta add

Nimitystoimikuntaan kuluvalla toimikaudella kuuluvat Raatihuone Oy:n nimeämänä edustajana Asko Myllymäki, Heuke Oy:n ja Urho Myllymäen nimeämänä edustajana Urho Myllymäki ja M.H. Korporaatio Oy:n ja Tuomas Hemmilän nimeämänä edustajana Tuomas Hemmilä. Tuomas Hemmilä toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä kaikkien näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Siinä tapauksessa, että suurimman omistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia omistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ole yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistaja joukossa, elleivät toimikunnan muut jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Oikeus nimetä jäsen eronneen tilalle on annettava sille osakkeenomistajalle, joka kyseisenä ajankohtana on sellainen suurin osakkeenomistaja, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä toimikuntaan.

Sisäpiirin omistukset

Tutustu sisäpiirin omistuksiin

Osakkeenomistajat

Katso suurimpien osakkeenomistajien lista