Hallinto

Hallinto

Toivon hallinto on Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaettu yhtiön toimielinten, kuten yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan, kesken. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön päivittäisen hallinnon hoitamisessa johtoryhmä.
Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, First Northin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia. Yhtiön tarkoituksena on kuitenkin saattaa hallintonsa hallinnointikoodin mukaiseksi tulevien vuosien aikana.

Hallitus

Tutustu hallituksen jäseniin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmän jäseniin