Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Toivo Groupin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Danske Bank Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Pekka Hiltunen
Puh. 050 575 4422
Televisiokatu 1
00240 Helsinki