Meistä

Arvot

Arvot

null

Asiakas

Toivon koko arvoketju perustuu ajatukselle, että asiakaskokemuksen täytyy olla parempi, inhimillisempi ja asiakaskeskeisempi, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla Toivon asiakkaat sijoittavat merkittävän osan kuukausittaisista tuloistaan asumiseen. Yhtiö pyrkii luomaan asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla kohtuuhintaisia houkuttelevia asuntoja hyvillä sijainneilla.

null

Vastuullinen taloudenhoito

Yhtiö pyrkii hyödyntämään tarkkoja ja selkeitä taloudellisia raportteja mahdollistaakseen nopean ja tehokkaan päätöksentekoprosessin liiketoiminnassaan. Yhtiö hallitsee sen liiketoimintaan liittyviä erilaisia riskejä muun muassa laatimalla sopimusteknisesti ja -oikeudellisesti pitkälle jalostettuja sopimuksia ja yhtiö käyttää tarvittaessa sopimustensa laatimisessa neuvonantajien apua. Lisäksi yhtiö pyrkii hallitsemaan riskejä tekemällä tarkkaan harkittuja valintoja niin yhtiön, asiakkaan kuin ympäristönkin kannalta.

null

Yrittäjyys

Jokaisella yhtiön työntekijällä on työsopimukseen perustuva henkilökohtainen vastuu yhtiön prosesseissa, ja jokainen yhtiön työntekijä tietää arvokkaan paikkansa yhtiön arvoketjussa. Yhtiö pyrkii toimimaan epämuodollisesti ja ilman päätöksentekoa hidastavaa hierarkiaa, mutta kuitenkin niin, että jokainen yhtiön osakkeenomistaja, työntekijä ja muu sidosryhmä voi luottaa yhtiön toimintaan. Yhtiö on sen johdon näkemyksen mukaan innovatiivinen sekä avoin uusille mahdollisuuksille.

null

Luottamus

Yhtiön henkilöstö luottaa toisiinsa ja monimuotoisuutta arvostetaan koko työyhteisössä. Yhtiö uskaltaa haastaa henkilöstöään, mutta arvostaa kuitenkin jokaista työntekijäänsä henkilönä. Hyödyntämällä ennusteajattelua, joka perustuu yhtiön johdon kokemukseen yli 10 000 asunnon kehittämisen kustannuksista, aikatauluista ja laadusta, ja pyytämällä jatkuvaa palautetta yhtiö etsii parhaan mahdollisen ratkaisun jokaista hanketta, päätöstä ja sidosryhmää ajatellen.

null

Vastuullisuus ja arvoketju

Yhtiö välittää ympäristöstä ja ihmisistä sekä tekee vastuullisia valintoja liiketoiminnassaan. Yhtiö tekee lähtökohtaisesti jokaisen investointipäätöksen arvioimalla sen vaikutukset ympäristöön. Yhtiöllä on selkeä, fokusoitu ja optimoitu arvoketju, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti.

null

Nöyryys

Yhtiössä ei rakenneta henkilöbrändejä ja vallankäytön suhteen pyritään varovaisuuteen. Yhtiö käy avoimia ja rehellisiä keskusteluja sekä henkilöstönsä että muiden sidosryhmiensä kanssa ja arvostaa erilaisia mielipiteitä. Yhtiön henkilöstö työskentelee yhtenä tiiminä, jossa jokaista arvostetaan sekä kohdellaan ja kuunnellaan tasapuolisesti.

null

Kauneus

Toivo rakentaa elinympäristöä ja haluaa kehittää kauniita rakennuksia pitämällä samanaikaisesti huolta ympäristöstä. Toivon tavoitteena on jättää kaunis perintö tuleville sukupolville.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on erottamaton osa liiketoimintaamme

Historia

Tutustu Toivon tarinaan