Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Toivo tekee koteja tavallisille suomalaisille ihmisille turvasatamaksi elämän myrskyihin ja mahdollisuuksiin. Haluamme olla inhimillinen vuokranantaja. Pyrimme sujuvoittamaan ja parantamaan asiakkaidemme arkea tarjoamalla kohtuuhintaisia, houkuttelevia asuntoja hyvillä sijainneilla. Arvoketjumme perustuu ajatukselle, että asiakaskokemuksemme tulee olla parempi, inhimillisempi ja asiakaskeskeisempi.

Asumiskustannusten nousu ja kohtuuhintaisten asuntojen puute uhkaa kasvua ja hyvinvoinnin kehittymistä suomalaisissa kasvukeskuksissa. Peräti 59 % suomalaisista kuuluu kahteen alimpaan tuloluokkaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että 59 %:n bruttotulot jäävät alle 2 300 euroon kuukaudessa (EVA 2018). Kun suomalaisista 50 % asuu vuokralla yliopistokaupungeissa, tarkoittaa se suurta todennäköisyyttä vuokralla asumisen ja alle 2 300 euron bruttotulojen välillä. Tämä on karua kertomaa suomalaisten arjesta. Me haluamme tuoda toivoa, inhimillisyyttä ja uuden tulevaisuuden vuokra-asumiseen, jossa jokainen yksilö on tärkeä.

Olemme aidosti ylpeitä ainutlaatuisesta liiketoimintamallistamme, joka lähtee siitä, että Toivo hankekehittää, suunnittelee ja rakentaa asuntoja omistaakseen ne jopa seuraavat 50 vuotta. Vastuullisena, pitkäjänteisenä omistajana emme kulje sieltä, missä aita on matalin vaan vaalimme asiakkaidemme etuja prosessin kaikissa vaiheissa.

Liiketoimintamallimme mahdollistaa sen, että voimme tavoitella poikkeuksellisen korkeaa asiakastyytyväisyyttä hyvillä liiketoiminnallisilla tuloksilla. Puristamme ylimääräisen satasen pois vuokrasta olemalla fiksuja, tehokkaita ja aikaansaavia ilman, että revimme sitä urakoitsijoidemme selkänahasta. Tämä johtaa näkemyksemme mukaan parempaan, kaikkia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen.

Olemme näkemyksemme mukaan saavuttaneet kahden ja puolen ensimmäisen toimintavuotemme aikana poikkeuksellisia tuloksia ja olemme johtoryhmänä niiden edessä sekä hämmästyneitä, nöyriä että kiitollisia. Olemme saaneet n. 800 asunnon rakennustyöt valmiiksi tai käyntiin, ja meillä on 2 0001) asunnon salkku, jota haluamme rakentaa seuraavien tilikausien aikana. Tavoitteenamme on jatkaa työtämme samalla intohimolla ja nöyryydellä myös tulevina vuosina.

Me Toivossa elämme asiakasliiketoiminnasta tulevasta tuotosta ja meillä asiakas on aina kuninkaallinen. Minä, johtoryhmämme ja hallituksemme teemme joka päivä hartiavoimin töitä sen eteen, että rakennamme asiakastyytyväisyyttä, taloudellisia tuloksia ja omistaja-arvoa.

Markus Myllymäki
Toimitusjohtaja

1)Sopimuksissa olevien kohteiden hankkimiseen liittyy epävarmuuksia sekä tekijöitä, jotka ovat yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Sopimusvaiheessa olevan kohteen hankkiminen ja rakennuttamisen aloittaminen voi esimerkiksi viivästyä tai peruuntua sopimusvastapuolesta, yleisestä markkinatilanteesta, kohteen sijaintialueeseen liittyvistä muutoksista, yhtiön rahoitusasemasta, viranomaispäätöksistä tai muista syistä johtuen. Lisäksi sopimusvaiheessa olevia kohteita ei ole pääsääntöisesti rahoitettu etukäteen vieraan pääoman ehtoisesti, sillä niiden rakentaminen alkaa kohteesta riippuen noin 1–5 vuoden kuluttua kohdetta koskettavan sopimuksen solmimisesta.

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme