Vahvuudet

Toivon vahvuudet

Uniikki hankekehitä ja pidä-liiketoimintamalli

Toivon liiketoiminta on jaettu kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen. Näihin kuuluvat olennaisena osana hankekehitys, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä kiinteistöjen omistaminen, vuokraus ja tarjottavat lisäpalvelut.

Kiinteistökehitysliiketoiminnassa Toivon tavoitteena on matala omakustannehinta, ja Toivon johdon mukaan tähän tavoitteeseen päästään Toivon ainutlaatuisella liiketoimintamallilla helpommin kuin perinteisellä kiinteistöliiketoimintamallilla, jossa kohteet ostetaan valmiina osallistumatta kehityshankkeeseen itse. Lisäksi omalla kiinteistökehitystoiminnalla Toivo pystyy vaikuttamaan omistamiinsa kohteisiin ja näin sekä vastaamaan markkinatrendeihin että hankkimaan itselleen optimaaliset kohteet pitkäaikaista omistamista varten.

Kiinteistöjen omistamisessa Toivon tavoitteena on korkea käyttöaste ja optimoidut hoitokulut. Toivon johdon mukaan tehokkaan kiinteistöportfolion kehittämisen ja omistamisen ansiosta kiinteistöjen vuokraamisesta saatava pääoma sekä mahdolliset tulevaisuuden arvonnousut pystytään palauttamaan tehokkaasti kiinteistökehitykseen.

Arvoa luova kiinteistökehitysprosessi

Toivo kehittää ja rakennuttaa kiinteistöjä kokonaisvaltaisesti siten, että jokainen kehityshankkeen osapuoli sekä osapuolten tavoitteet huomioidaan läpi hankkeen. Kehitettävät kiinteistökohteet valikoidaan tarkasti, ja hankkeen suunnitteluvaiheessa panostetaan sekä Toivolle että sen omistamien kiinteistöjen tuleville vuokralaisille optimaalisten ratkaisujen suunnitteluun. Lisäksi rakennusvaiheessa Toivo hyödyntää räätälöityjä sopimusmalleja varmistaakseen nopean ja tehokkaan rakentamisen.

Toivolla on kokenut tiimi, jolla on Toivon johdon mukaan vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Kaiken kaikkiaan Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja tiimin jäsenillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta. Toivon keskimääräinen kehitysmarginaali sen valmiissa asuinkiinteistöissä on 28 %1,2

Viittaukset add

1) =Kehitysmarginaali lasketaan jakamalla kehitysvoitto rakennuskustannuksilla. Kehitysvoitto lasketaan keskeneräisen kohteen osalta vähentämällä arviokirjan mukaisesta valmiin kohteen käyvästä arvosta sen arvioidut rakennuskustannukset, ja valmiin kohteen osalta vähentämällä arviokirjan mukaisesta käyvästä arvosta kohteen toteutuneet rakennuskustannukset.

2)=Historiallinen keskimääräinen kehitysmarginaali yhtiön 31.3.2021 omistamissa valmistuneissa asuinkiinteistöissä laskettuna toteutuneen kehitysvoiton ja rakennuskustannusten suhteena.

Tehokas ja nykyaikainen asuntoportfolio

Toivo on tehnyt strategisen valinnan keskittyä houkutteleville mikro-sijainneille kasvukeskuksissa, ja 98 % sen asunnoista sijaitsee Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla. Toivon johdon mukaan Toivon asuntoportfolio on tehokas ja nykyaikainen ja se koostuu houkuttelevista ja moderneista asunnoista, joiden keskimääräinen ikä on alle vuoden. Lisäksi Toivon kohteissa ekologisuus ja ympäristö ovat tärkeitä elementtejä, ja valtaosa Toivon kohteista on tehokkuudeltaan A-energialuokkaa. Toivon jokaiselle kohteelle laaditaan jo suunnitteluvaiheessa brändi, joka huomioidaan koko kiinteistökehitysvaiheen ajan. Toivo tarjoaa useassa kohteessaan asukkaille kyseisen kohteen brändin mukaan räätälöityjä lisäpalveluja.

Toivon johdon mukaan Toivo pystyy liiketoimintamallinsa sekä nykyaikaisen kiinteistöportfolionsa avulla ylläpitämään kiinteistön hallinnan tehokkaana verrattuna tavanomaisiin kiinteistöalan toimijoihin. Tyypillisesti hoitokulut1) ovat tavanomaisella toimijalla keskimäärin noin 4,5 euroa kuukaudessa huoneistoneliöltä2), kun Toivon hoitokulut3) olivat keskimäärin 2,1 euroa4) neliöltä vuonna 2020.

Viittaukset add

1)=Sisältää tonttivuokrat, joiden osuus on 0,09 euroa / m2 / kk.

2)=Lähde: Tilastokeskus, Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna 2019, kesäkuu 2020.

3)=Ei sisällä tonttivuokria.

4)=Pinta-alapainotettu kuukausittainen hoitokulu neliömetriä kohden vuonna 2020.

5)=Asunnot, jotka ovat rakenteilla / sopimuksissa.

6)=Asunnot, jotka ovat rakenteilla tai hanketta koskeva sopimus on allekirjoitettu sekä sopimuksissa olevat tontit.

Painopiste terveissä asuntomarkkinoissa

Suomessa väestö keskittyy enenevässä määrin pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin, ja on arvioitu, että vuoteen 2040 mennessä näillä alueilla väestön määrä kasvaa 245 000 ihmisellä (Tilastokeskuksen väestöennuste 2019). Lisäksi pienten asuntojen kysyntä tulee kasvamaan, ja jo nyt 77 % suomalaisista talouksista on 1–2 hengen talouksia (Tilastokeskus 2019). Toivon johdon näkemyksen mukaan Toivon liiketoimintamalli mahdollistaa näihin markkinatrendeihin vastaamisen kokonaisvaltaisesti, ja siten Toivon strategisina painopisteinä ovat uudet, pienet ja tehokkaat sekä kohtuuhintaiset asunnot Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla. 98 % yhtiön kohteista sijaitsee näillä alueilla.

Liiketoiminta

Tutustu tarkemmin liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme